Sl No Tender Number Tender Title Last Date for Bid Submission Download
1
ಸಂಖ್ಯೆ:ಕವಪ್ರಾ/ಮುಕಾನಿ/ಸಿವಿಲ್/ದವಪ್ರ-2018/2018-19  ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ – “ಇ’’ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ –
ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ
28/09/2018 4pm  
2 No/K.E.A/C.E.O/Civil/D.E.-2018/2018-19 /296 Global Tender for Organizing World Famous Dasara Exhibition 2018 17/09/2018 4pm  
 3  ಸಂಖ್ಯೆ/ಕವಪ್ರಾ/ಮುಕಾನಿ/ಸಿವಿಲ್/ದ.ವ.ಪ್ರ/2018/:2018-19  ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೊಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ  29/09/2018 3pm